Risa Service

Disclaimer

 
  • RiSa Service V.O.F. (Kamer van Koophandel 14104921), hierna te noemen RiSa Service V.O.F., verleent je hierbij toegang tot
    onze website en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod.RiSa Service V.O.F. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.
  • De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van RiSa Service V.O.F.
Beperkte aansprakelijkheid
  • De op onze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling vanRiSa Service V.O.F.
  • Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.risaservice.nl.nl.RiSa Service V.O.F oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit.RiSa Service V.O.F zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Auteursrechten
  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RiSa Service V.O.F. en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RiSa Service V.O.F., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
  • Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van onze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.